ALBERTO FORTIS PUT PO DALMACIJI PDF

Buy Put po Dalmaciji by Alberto Fortis (ISBN:) from Amazon’s Book Store. Everyday low prices and free delivery on eligible orders. Alberto Fortis (–), was a Venetian writer, naturalist and cartographer. Contents. 1 Life; 2 Works; 3 Notes; 4 References; 5 External links. Life[edit]. Front Cover. Alberto Fortis. Globus QR code for Put po Dalmaciji. Title, Put po Dalmaciji Biblioteka Posebna izdanja. Author, Alberto Fortis. Publisher, Globus.

Author: Zolojas Meztishakar
Country: Peru
Language: English (Spanish)
Genre: History
Published (Last): 24 September 2017
Pages: 273
PDF File Size: 8.74 Mb
ePub File Size: 3.2 Mb
ISBN: 751-3-62245-643-1
Downloads: 81001
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Shakajind

Ofdi kih ranie, prisiki jim mojan, ljudi ri iivie potlc godi i dan. U oporuci to ju je nainio prije odlaska u Francusku piu ove rijei: Ali unato tolikom obilju i raznovrsnosti riba selica, te estom na vraanju riba lutalica, lijeni Z loseljanin nimalo ne nastoji da to iskoristi.

Najranije djetinjstvo proveo je u Trogiru kod ujaka; ali je uskoro vraen u zaviaj gdje mu je uiteljem bio El. Preporuio se Stjepanu Brodariu,’ biskupu u Vaczu od kojega ostade u rukopisu vrijedan opis sudbonosne bitke kod Mohaa, gdje se osobno borioi Jurju Utjeenoviu,4 koji bijahu veoma moni na dvoru Ivana Zapolje. Davalo se nekoliko pug vojnika da se otkupi jednoga naeg asnika.

O ovome slavnomu prelatu govorili su s hvalom ne samo gore spomenuti Belius, Leunclavis, Schmirrh, Busbecq, Man uzio, Seccervirius, nego i Bonfini11 u djelu Decades Hungaricae, njegov nastavlja akberto Jongelin u Katalogu palatina, tvorac djela pod naslovom Castrum Strigo-niense ameum koji mu posveuje predian panegirik u malo rijei, te forttis drugi pisci. Mnogi nizovi srebrna novca, meu kojim esto ima starinskoga i dragocjenoga, krase kapu najuglednijih djevojaka koje o nju znaju objesiti i filigranske radove u obliku naunica i srebrnih lania s polumjesecima na krajevima.

Vrsta androsace, koja prema ovome autoru veoma rijetko izraste vie od palca i pol u naem moru, nalazi se dulja od tri palca u blizini spomenutog otoia gdje raste gorovo na povrini vode. On se oslonio na mjerenje razina to ga je out obavio ne znam koji inenjer; i nije vidio druge tekoe osim trokova, jer je posrijedi bilo to da se prokopa do znatne dubine prevlaka od iva kamena u duini pola dal,aciji.

Related Posts (10)  JULIO CORTAZAR DESHORAS PDF

Smatrat forti veoma sretnim svoja nastojanja u ovom predmeru budu lt dostoJna zauzen bez dodija vanja jedan od ulomaka dragocjena vremena to ih rijetko orkidare od.

Plinijcv tekst, ako se sl ij edi uobiajeno itanje, sadri golemu horografsku greku. Narodni se starjeine bogatije odijevaju, a o dobru ukusu nJihove nosnJe moe se suditi prema crteu na Milostivost i pouzdana zatita vaih preuzvienosti, to ih zaklinjem uz najivlji osjeaj ponizna povjerenja, same e me moi privesti k tolikom dobru, te u meni razbuditi mnogo veu elju da s gledita ope koristi proniknem u rajne prirodne znanosti kojoj u nae dane, nakon ponovljenih iskustava, cijela kulturna Evropa priznaje da je najmanje prijeporna i neizvje-sna, pa prema tome izra v no probitanija negoli ijedna druga.

A n xlberto Cronin, l. Tjelesnoj ljepoti i dostojan-stvu dodao je i rjeitost najviega stupnja, pa kako su ga zbog te osobine od mladalake dobi prihvaali vladari razliitih zemalja, rako je morao biti sretan i u ljubavi. Put po Dalmaciji by Alberto Fortis. Malo je rada bilo onih koji su razmiljali kao Forris. U njemu su otisa djelovanja stijena, drvea, morskih kukaca. Ja xalmaciji dovoljno dara da ga sastavim, a moda ni vremena; ali vjerujem da u vam ugoditi kada priopim sr podataka to sam ih mogao prikupiti iz dragocjenih spisa sauvanih u plemenitoj obitelji grofova Dragania Vrania.

Alberto Fortis – Wikipedia

Ili jesi is currently reading it Feb 02, Pjer OO marked it as to-read Jul 31, Marijan rated it really liked it Jun 26, There are no discussion topics on this book yet. Meni se vie nego jednom dogodilo u Morlakoj da sam dobio ruak od ovjeka koji me nikad nije vidio niti je mogao razlono pomisliti da e me ikad vie u budunosti ponovo vidjeti. Za malog ovjeka mala pozornica. De obsidio11e, et i11terceptie Budae; ad Petmm Petrowith.

Kada smo vranskog ppo upitali zato mjesto loa sira ne jede abe, gotovo je planuo od srdbe. Reeno mi je ipak da se pokraj Karina jo tapaiaju rragov1 amf1tcarra.

Drugo to Morlaci mju to i nije iskljuivo njihovo a da ne bi imalo mjesra medu naim prostim pukom bakreni su i srebrni novii dalmacini Carsrva i suvremeni mleraki kovanci koje sc smarra medaljama svete jelene, te im se pripisuje velike moi protiv padavice i drugih boletina. Ni fratri mu, naravno, nisu osta li duni, te su se polemiki postavili protiv fortisovih djela, npr. Kada pak stabla dvije-rri uzasropne godine boluju od re kuge, pocrnjda i sva nagrizena kora odvoji se od grana koje gnjiju; i potkraj proljea njihov je izgled groun, n naposljetku se gnjile s krajeva proiri do glavnih grana, pa se i deblo oreti i ugine.

Related Posts (10)  GITA RAHASYA TILAK PDF

Sa sobom TopojJtcdobtlo “””po topolamtkojoh ru oma u ozobl1u. Prijateljski zanos zna sezati dotle da se stavi na kocku i izgubi ivot za pobratima, i nisu djetki primjeri takvih rtava iako se o tim divljim prijate-ljima ne bui koliko o drevnim Piladima.

Knjiga o Cresu i Loinju13 zasnovana je kao mincrnloka studijaa u konanoj je redakciji izila kao svojevrsna monografija o otoju ili, jo fortia, studija o stanovn itvu i narodnoj, usmenoj knjievnosti bar je tako Forris mislio uzimajui Kaieve pjesme- koje je narod prihvatio i znao napamet -kao djela narodnoga genijao narodnom jeziku i pismu.

Hladna kupelj ne izaziva u djece tetne posljedice u koje je povjerovno gosp. To poglavlje, lserizioui a11tiche, dodano je Ogledu zapabmja nakon ccnzorskog doputenja, n samo djelo izilo je iz tiska potkraj Ako st u nekom okruju osjeti neuobiajeno hladnija zima, raj se kraj re godine gotovo potpuno oslobodi neugodnih kukaca koji nanose pravu tetu pokrajini gdje su smokve vaan i.

Put po Dalmaciji

Uglav-nom se hrane jezerskom ribom, osobito jeguljama, ak i u najnepovoljnije Post qu.: Pri rom oe bijae potrebno uzeti u pomo romantino ili udesno. Okamenjene kosti vidio sam daleko od njihova mjesta nastanka, zarobljene u velikim ploama mijeana kamena i sluajno postavljene ispred kua tamonjih seljaka.

Vech-se masoa u xcpe svione, I vadi-gnoj Kgnigu oprosch1enja, Da lllimglie podpunno vienf. Ruak prvoga dana katk: Glazba i pjesnitvo; plesovi i igre Na seoskim sij elima, koja se posebno okupljaju u kuama gdje ima mnogo djevojaka, obnavlja se predaja narodnih pria.